over mij

Hi, ik ben Caroline

Christelijke counselor

Mijn verhaal

Ik ben Caroline, getrouwd met Lennart, we hebben samen vier kinderen: Joshua van 22, Noah van 19, Lili, 16 en Jayden is 8 jaar oud.
Ik ben in Frankrijk opgegroeid en woon inmiddels al 25 jaar in Nederland. Na mijn studie theologie en counseling trouwden mijn man en ik en hebben we besloten om in Harderwijk te gaan wonen. We zijn onze Stichting Youth United begonnen, gericht op evangelisatie en discipelschap onder jongeren.
Toen onze kinderen geboren werden legde God op mijn hart om me volledig te gaan richten op opvoeding gebaseerd op Bijbelse principes en waarden. Gedurende deze periode heb ik veel kennis en wijsheid mogen opdoen en ontvangen wat betreft opvoeding. Dit heeft veel vrucht mogen dragen zowel in het leven van onze kinderen als in ons gezinsleven.
Ik ben daarnaast ook werkzaam geweest als counseler bij Youth United.

In september 2021 ben ik full time begonnen met de counseling praktijk Heel en Vrij.
Al toen ik een jaar of achttien was werd ik mij bewust van de gave om te counselen. Naast mijn opleiding, heeft God me door de jaren heen voorbereid door in de diepe dalen en de bergtoppen bij me te zijn. In een van die diepe dalen had ik een depressie waarin ik geconfronteerd werd met mijn angsten, pijn, frustratie, gebroken dromen, verkeerde denkpatronen, tekortkomingen en limieten. Ik kwam tot het einde van mijzelf. Ik moest leren om los te laten, anderen en mezelf te vergeven en vertrouwen. God heeft mij toen mentaal, emotioneel en geestelijk genezen om bijzondere wijze.
Ik ben dankbaar dat ik dit harde werk heb gedaan. Door met mijn problemen en lasten naar God te gaan, heb ik God en mijzelf beter leren kennen. Dit is zeker een cruciaal aspect van de opleiding tot counselor geweest. Ik moest zelf ervaren hoe het is om door diepe dalen heen te gaan, God vertrouwen wanneer je niets meer over hebt om aan vast te houden, en de vrijheid van Jezus leren aan te pakken, te ervaren en uit te leven.
Door mijn leven heen heb ik kunnen ervaren dat God een goede Vader is die het beste wil voor Zijn kinderen. Hij wil ons alles geven wat Jezus voor ons heeft verkregen: bevrijding, genezing, dankbaarheid, dat we niet gebukt gaan onder de pijn van het verleden of de ervaringen van het leven. De pijn van de gebrokenheid in het leven kan zo erg op je leven drukken, dat het je overweldigt. Met deze pijn naar God toe 

gaan en de beloften van God accepteren in die pijn, zorgt ervoor dat dit zal veranderen. Geen pijn is te diep voor Hem, geen probleem, stoornis of aandoening te groot. We mogen de zekerheid hebben dat God ons uit de put wil halen en ons hoog op de Rots (Jezus) wil zetten. Hij kent ons door en door en Hij is gewillig om ons heel te maken.

Totaal veranderd

 Het is zo ongelooflijk wonderlijk om te zien hoe iemand als een onzeker muisje binnenkomt en door het proces van in gesprek zijn met God en Hem te gaan vertrouwen, totaal verandert. Een meisje van veertien jaar bijvoorbeeld herkende ik bijna niet terug, zo groot was het verschil na acht weken counselen en bidden, leren van God en Hem gaan vertrouwen. Diepe onzekerheid, identiteitsproblemen, angst en eetstoornissen zijn verdwenen. Van een niet hoorbaar sprekend, ineengedoken meisje is zij veranderd in een meisje dat rechtop loopt en vrijuit spreekt met andere mensen, een meisje zonder angst. Een meisje dat Jezus volgt en straalt door wat Hij heeft gedaan in haar leven. Ik geef haar tools om de Bijbel te blijven lezen en om te blijven wandelen in de vrijheid van Christus. Ik leer haar vechten tegen de leugens die terugkomen of de duisternis die weer binnen probeert te sluipen.

Jezus is de weg
 Onze identiteit ligt in Jezus. Door Hem te kennen en tijd met Hem door te brengen en ons hart met Hem te delen, ontdekken we wie we echt zijn. Heeling en bevrijding is een proces. Daar is moed voor nodig. Sommige dingen onder ogen zien, doet pijn en is moeilijk. Je hart delen met Jezus wil zeggen, dat je Hem steeds nieuwe kamers van je hart binnen laat treden totdat Hij welkom is in je hele ‘huis’. Hij legt zijn hand over jouw hand om de deurkruk om te draaien en samen naar binnen te stappen. Zijn liefde en zijn genade maken dan ruimte in die kamer. Hij heelt je wonden, hij geeft zijn rust, vreugde en zijn waarheid en Hij maakt je werkelijk vrij. Dan is het fijn dat er iemand is die daarbij helpt en begeleidt.

Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn.

Johannes 8:36

Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.

Johannes 15:4-5