Liefde en veiligheid

ervaringsverhaal

Ik merkte dat ik vaak niet zo lekker in mijn vel zat en in mijn stille tijd moest ik aan Caroline denken.

Meteen tijdens het eerste gesprek merkte ik dat er veel was vanuit mijn verleden wat ik bijna dagelijks nog met mij meedroeg. Ik had een verkeerd denkpatroon, ervoer veel schaamte en afwijzing en zat vast in mijn perfectionisme.

Caroline stelde voor om terug te gaan naar momenten in mijn leven waar ik pijn heb ervaren en wat geleidt heeft tot schaamte. We hebben deze pijn bij God gebracht en gebroken met schaamte, pijn, onzekerheid en afwijzing. Door de weg van vergeving aan te gaan en dingen uit te spreken was er ruimte in mijn hart om aan God te vragen hoe Hij naar mij kijkt en hoe Hij wil dat ik leef, namelijk in vrijheid.

Door de intieme relatie die Caroline heeft met God, ziet zij waar de pijn van mensen zit. En onder de leiding van de Heilige Geest weet zij hoe we dat moeten aanpakken. Ze heeft mij in liefde en veiligheid leren omgaan met verschillende situaties en gevoelens. Nu voel ik me vrij en heel.

Plan een kennismaking!